APM Development pomaga dzieciom z Ukrainy

25 maja 2022

Polacy zjednoczyli się we wspólnej pomocy dla uchodźców z Ukrainy, w której toczy się wojna. Także APM Development dokłada swoją cegiełkę, niosąc pomoc ukraińskim dzieciom we współpracy z Fundacją Serce Dziecka.

Polacy pokazali i wciąż pokazują, jak wielkie mamy serca, w obliczu wojny w Ukrainie, która dotknęła naszych wschodnich sąsiadów. Liczne zbiórki odzieży, leków, środków higienicznych czy żywności, rozmaite akcje charytatywne, a także przyjmowanie całych rodzin pod polskie dachy to tylko niektóre przykłady pomocy, jaką niesiemy.

APM Development również pomaga

Nasza firma także zaangażowała się w pomoc Ukrainie, wybierając do tego wiarygodnego i zaufanego Partnera, Fundację Serce Dziecka. Fundacja ta na co dzień wspiera dzieci z wrodzonymi wadami serca, dofinansowując leczenie, pobyty w szpitalu czy zakup specjalistycznego sprzętu medycznego. Fundacja organizuje i prowadzi celowe zbiórki dla podopiecznych, a także wypożycza sprzęt medyczny i organizuje turnusy rehabilitacyjne. To ogromne wsparcie dla chorych dzieci i ich bliskich.

W obliczu wojny z Ukrainą Fundacja Serce Dziecka uruchomiła zbiórkę środków finansowych dedykowaną potrzebom uchodźców, ale także Ukraińców pozostałych na terenie swojego kraju. Fundacja działa w trzech obszarach:

  1. zbieranie środków na transport dla osób uciekających z Ukrainy (na terenie Europy),
  2. wsparcie finansowe w pokryciu kosztów związanych z pobytem dzieci z Ukrainy w Warszawie,
  3. pomoc medyczna dla osób potrzebujących w Ukrainie.

Pomagaj z nami!

Jeśli chcecie Państwo wesprzeć naszą wspólną inicjatywę i nieść pomoc wschodnim sąsiadom, których kraj pogrążony jest w wojnie, to zachęcamy do udziału w zbiórce. Pieniądze pozyskane w zbiórce będą przeznaczone na realną pomoc w postaci leków czy środków medycznych. Każda pomoc się liczy! Z góry dziękujemy za okazane wsparcie, razem możemy więcej!